Berichten

Verschillen en overeenkomsten tussen opties en futures

De koper van een future heeft de plicht om een bepaalde hoeveelheid (financiële) waarden te kopen van de verkoper van de future, tegen een van tevoren vastgestelde prijs en voor een bepaald tijdstip. Dit lijkt dus zeer veel op het kopen van een calloptie. Een groot verschil is echter dat de koper van een calloptie een recht heeft en de koper van een future een plicht.  Lees meer

Gebruik maken van tijdswaarde

Het is algemeen bekend dat opties risicovoller zijn dan aandelen. Het kopen van een call- of putoptie bij de verwachting dat de onderliggende waarde stijgt of daalt is een riskante strategie, die slechts zelden is aan te bevelen. Hooguit bij een grote verwachte koersstijging of –daling kan dat wel het geval zijn. Een belegger maakt namelijk pas winst op het moment dat de onderliggende waarde zodanig in de goede (verwachte) richting beweegt dat de waarde van de optie sterker toeneemt dan de tijdswaarde van de betreffende optie verdampt. Als de onderliggende waarde nauwelijks beweegt, zal de tijd uw vijand zijn. En dit terwijl uw visie op de onderliggende waarde nog niet eens fout hoeft te zijn. Hoe kunnen opties nu toch winstgevend zijn? Lees meer

Opties vaak liever schrijven; Actief optieposities bewaken is van groot belang

Geregeld hoor of lees ik de waarschuwing om niet ongedekt opties te schrijven. Laat ik het voor eens en voor altijd duidelijk maken. Als u als belegger niet tegen verlies kunt, doe dan het allerbeste dat u kunt doen: zet uw geld op een spaarrekening met hoge rente. Ieder jaar winst en geen enkel koersrisico. Lees meer

Pagina's

Gedekt calls schrijven

Gedekt calls schrijvenBij gedekt calls schrijven worden calls geschreven met de aandelen in portefeuille.

Bij een short call gaat u een leverplicht van de onderliggende waarde aan, waarvoor u een premie ontvangt. U hoeft vanzelfsprekend geen margin aanhouden, aangezien u de aandelen reeds in portefeuille heeft. Gedekt calls schrijven is een strategie waar beginnende optiebeleggers ervaring mee kunnen opdoen zonder al te grote risico’s.

Gedekt calls schrijven

Stel dat u 100 aandelen DEF heeft gekocht voor € 27 per aandeel en tegelijkertijd een 1-jaars calloptie DEF met uitoefenprijs 30 heeft verkocht voor € 1,50 per contract. U ontvangt derhalve € 150 waarmee u de plicht aangaat om DEF te leveren voor € 30 per aandeel (uiteraard tot expiratie).

DEF stijgt tot € 40

Aangezien u 100 stukken DEF in portefeuille heeft, kunt u aan uw leverplicht voldoen. Als het aandeel bijvoorbeeld stijgt tot € 40 en de geschreven call wordt uitgeoefend door de tegenpartij, dan moet u de stukken leveren voor € 30 per aandeel. Op dat moment heeft u dus een verlies van € 10 – € 1,50 = € 8,50 per optiecontract (*100= €850).

Aan de andere kant zijn de aandelen ook meer waard geworden. De aandelenpositie staat op een winst van € 40- € 27 = € 13 – 100 = € 1300. De totale winst bedraagt op deze positie derhalve +€ 1300 – €850= € 450. Dit bedrag kan ook anders worden berekend, zijnde € 30- € 27 (maal 100) + ontvangen optiepremie ad € 150.

DEF onder € 30

Als het aandeel DEF daarentegen daalt, danwel beperkt stijgt tot € 30 (op expiratie) dan kan de ontvangen optiepremie ad € 150 geheel worden opgestreken. Hieruit blijkt dat je met een geschreven call toch geld kan verdienen, terwijl het aandeel wel (beperkt) is gestegen.

In het geval dat DEF daalt tot bijvoorbeeld € 20 dan bedraagt het verlies op de aandelen € 700. De ontvangen optiepremie van € 150 kan hiervan worden afgetrokken wat tot een totaalresultaat leidt van -€ 550.

Gedekt calls schrijven wordt ook wel als een defensieve strategie gezien, waarbij wordt geprofiteerd van het verdampen van tijds- en verwachtingswaarde. Op deze wijze kunt ‘passief’ inkomen genereren: u ontvangt optiepremie en eventueel dividend indien het fonds dividend uitkeert.

Handleiding Geld verdienen met opties

Download hier de handleiding vol met geheimen hoe geld te verdienen met opties, geschreven door Drs. Harm van Wijk.
+ Bonus spreadsheets waarmee je eenvoudig de beste opties kunt selecteren
+ Extra bonus een 5%-rendementsabonnement op OptieAlert
+ 30 dagen niet goed, geld terug garantie

Klik op de volgende link voor meer informatie: https://beleggen.com/geld-verdienen-met-opties/

AEXAlert

Op de weblog www.aexalert.nl informeren wij beleggers over het resultaat van deze portefeuille die werkt met een strategie met geschreven opties, genaamd short strangle. Met een short strangle kan men profiteren van een zijwaartse markt. Een short strangle houdt in dat call- en put-opties met een zelfde expiratiedatum verkocht (geschreven) worden, maar met verschillende uitoefenprijzen.

OptieAlert

www.OptieAlert.nl is een dienst van BeursBulletin die uitsluitend optietips op aandelen verstrekt. De belegger wordt per e-mail en SMS volledig begeleid bij zowel het openen als het sluiten van een positie.

Wij werken bij OptieAlert met rendementsabonnementen en dus niet met tijdsabonnementen. Kiest u bijvoorbeeld voor een rendement van 30% (na aftrek transactiekosten) dan ontvangt u onze tips totdat dit rendement in onze modelportefeuille is bereikt en stopt uw abonnement dus niet na bijvoorbeeld een jaar.

Met dit systeem weet u vooraf waar u aan toe bent en kunt u exact berekenen wat het abonnement u oplevert. Ga voor meer informatie naar www.OptieAlert.nl

Opties at the money

Opties at the money – wat zijn dat nu precies? Opties zijn at the money, in the money of out of the money, afhankelijk van of de opties intrinsieke waarde hebben. Opties out of the money hebben geen intrinsieke waarde en bestaan slechts uit tijds- en verwachtingswaarde.

Opties at the money: rond huidige koers onderliggende waarde

Opties at the money zijn opties die rond de koers van de onderliggende waarde noteren. Een optie at the money kan intrinsieke waarde bevatten, maar dat hoeft niet. Als een optie intrinsieke waarde bevat, dan noemen we dit ook wel een in the money optie. Onderstaand een aantal voorbeelden van opties die in, out of at the money zijn:

Koers ArcelorMittal: € 10,525.

Voor calls:

  • MT Call Mei 10: in the money
  • MT Call Mei 10,50: at the money
  • MT Call Mei 11: out of the money

Voor puts:

  • MT Put Mei 11: in the money
  • MT Put Mei 10,50: at the money
  • MT Put Mei 10: out of the money

Opties at the money - call optie ArcelorMittal

Delta at the money optie

De delta van een optie geeft de mate van de prijsverandering van een optie weer ten opzichte van de koersverandering van de onderliggende waarde. De delta van een at the money optie is ongeveer 50, afhankelijk van diverse factoren, zoals de volatiliteit.

De delta geeft ook wel de hedge ratio aan, oftewel hoeveel aandelen moeten worden gekocht, danwel worden verkocht om ‘delta neutraal’ te zijn. Een (short) call-optie met een delta van 0,50 is ‘gehedged’ (gedekt) als er 50 aandelen worden gekocht (0,50 maal 100).

Een gekochte put-optie met een delta van bijvoorbeeld -0,48 is ‘gehedged’ als er 48 aandelen worden verkocht. In bovenstaande beide gevallen is de positie dan ‘delta neutraal’.

Gekochte calls hebben positieve delta’s en gekochte puts hebben negatieve delta’s. Bij een delta van 0,5 stijgt de waarde van de call met 50 cent als de onderliggende waarde met 1 punt toeneemt. De put met dezelfde uitoefenprijs zal in dat geval met 50 cent in waarde verminderen.

Naarmate de koers van de onderliggende waarde toeneemt, zal de delta van een call ook toenemen. Een at the money call-optie zal dan meer in the money raken en dus een hogere delta krijgen. De delta kan dan bijvoorbeeld toenemen van 0,50 naar 0,60.

Delta at the money call optie ArcelorMittal

Zoals bovenstaande grafiek (blauwe lijn) aangeeft, neemt de delta van een gekochte at the money call-optie (MT April 10,50) toe bij een koersstijging van de onderliggende waarde. Bij een koers van circa € 10,50 bedraagt de delta 0,52 en bij een koers van € 11 stijgt de delta naar 0,72.

Som delta’s call en put is 1

De som van de absolute waarden van de call- en put-delta’s is 1. Als bekend is dat de call een delta heeft van 0,40 dan heeft de put een delta van -0,60. De som van de absolute delta’s hoeft echter niet altijd 1 te zijn. Dit is afhankelijk of een fonds dividend uitkeert. In sommige gevallen kan de som van de absolute delta’s van een (diep in the money) call en de put met eenzelfde uitoefenprijs daardoor meer dan 1 bedragen.

Delta = waarschijnlijkheid

De delta kan ook worden gebruikt om de waarschijnlijkheid aan te duiden dat een optie in the money raakt. Een optie met delta 0,45 heeft 45% kans om in the money te raken. Een optie die verder ‘out of the money’ is en bijvoorbeeld een delta heeft van 0,15 heeft 15% kans om in the money te worden.

Handleiding Geld verdienen met opties

Download hier de handleiding vol met geheimen hoe geld te verdienen met opties, geschreven door Drs. Harm van Wijk.
+ Bonus spreadsheets waarmee je eenvoudig de beste opties kunt selecteren
+ Extra bonus een 5%-rendementsabonnement op OptieAlert
+ 30 dagen niet goed, geld terug garantie

Klik op de volgende link voor meer informatie: https://beleggen.com/geld-verdienen-met-opties/

AEXAlert

Op de weblog www.aexalert.nl informeren wij beleggers over het resultaat van deze portefeuille die werkt met een strategie met geschreven opties, genaamd short strangle. Met een short strangle kan men profiteren van een zijwaartse markt. Een short strangle houdt in dat call- en put-opties met een zelfde expiratiedatum verkocht (geschreven) worden, maar met verschillende uitoefenprijzen.

OptieAlert

www.OptieAlert.nl is een dienst van BeursBulletin die uitsluitend optietips op aandelen verstrekt. De belegger wordt per e-mail en SMS volledig begeleid bij zowel het openen als het sluiten van een positie.

Wij werken bij OptieAlert met rendementsabonnementen en dus niet met tijdsabonnementen. Kiest u bijvoorbeeld voor een rendement van 30% (na aftrek transactiekosten) dan ontvangt u onze tips totdat dit rendement in onze modelportefeuille is bereikt en stopt uw abonnement dus niet na bijvoorbeeld een jaar.

Met dit systeem weet u vooraf waar u aan toe bent en kunt u exact berekenen wat het abonnement u oplevert. Ga voor meer informatie naar www.OptieAlert.nl